КОНТАКТ

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности ( „Сл.гласник РС“ бр.87/2018 од 13.11.2018.).

Лице за заштиту података о личности:

Миљана Живковић,
тел: 0605668193

телефон школе 021/762 – 054