Календар рада

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ
2023. 2024.
рн                              Септембар
П У С Ч П С Н
1. 1 2 3
2. 4 5 6 7 8 9 10
3. 11 12 13 14 15 16 17
4. 18 19 20 21 22 23 24
5. 25 26 27 28 29 30
21 наставни дан
рн                             Јануар
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7*
8 9 10 11 12 13 14
18. 15 16 17 18 19 20 21
19. 22 23 24 25 26 27 28
20. 29 30 31
13 наставних дана
рн                              Октобар
П У С Ч П С Н
1
6. 2 3 4 5 6 7 8
7. 9 10 11 12 13 14 15
8. 16 17 18 19 20 21 22
9. 23 24 25 26 27 28 29
10. 30 31
22 наставна дана
рн                              Фебруар
П У С Ч П С Н
1 2 3 4
21. 5   6 7 8 9 10 11
22. 12 13 4 15 16 17 18
23. 19 20 21 22 23 24 25
24. 26 27 28 29
19 наставних дана
рн                              Новембар
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5
11. 6 7 8 9 10 11 12
12. 13 14 15 16 17 18 19
13. 20 21 22 23 24 25 26
14. 27 28 29 30
22 наставна дана
рн                              Март
П У С Ч П С Н
1 2 3
25. 4 5 6 7 8 9 10
26. 11 12 13 14 15 16 17
27. 18 19 20 21 22 23 24
28. 25 26 27 28 29* 30* 31*
19 наставних дана
рн                              Децембар
П У С Ч П С Н
1 2 3
15. 4 5 6 7 8 9 10
16. 11 12 13 14 15 16 17
17. 18 19 20 21 22 23 24
25* 26 27 28 29 30 31
16 наставних дана 81 наставнa дана
рн                              Април
П У С Ч П С Н
1* 2 3 4 5 6 7
29. 8 9 10 11 12 13 14
30. 15 16 17 18 19 20 21
31. 22 23 24 25 26 27 28
32. 29 30
19 наставних дана
ЛЕГЕНДА
Почетак и завршетак  полугодишта и наставне године
Државни празници који се обележавају радно (наставни дан)
Школска слава Свети Сава и Видовдан  (радни, ненаставни дан)
Завршетак квартала
Ученички распуст, ненаставни или нерадни дани
* Верски празник
Државни празник – нерадни дан
Пробни и завршни испит за ученике 8.разреда
рн                              Мај
П У С Ч П С Н
1 2 3* 4* 5*
33. 6* 7 8 9 10 11 12
34. 13 14 15 16 17 18 19
35. 20 21 22 23 24 25 26
36. 27 28 29 30 31
19 наставних дана
рн                              Јун
П У С Ч П С Н
1 2
37. 3 4 5 6 7 8 9
38. 10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28* 29 30
10 наставних дана 99

наставних дана