Школски одбор

Чланови Школског одбора

Из реда Локалне самоуправе:

  1. Михајло Илић
  2. Ђорђе Бојић
  3. Рајко Вуковић

Из реда Савета родитеља:

  1. Драган Пудар
  2. Радован Мићевић
  3. Оливера Бакмаз

Из реда Наставничког већа:

  1. Јелена Ненадов
  2. Милодарка Гордић
  3. Оливера Поповић-председник ШО