Учитељи

  • Драгана Шешум –  I1

  • Сунчица Тришић –  I2

  • Орјана Теклић – Пецељ – II1

  • Љиљана Мрачајац – II2

  • Сања Бошковић – III1

  • Татјана Поповић – III2

  • Јадранка Самопјан – IV1

  • Драгана Чолаковић – IV2