Учитељи

  • Јадранка Самопјан – I1

  • Драгана Чолаковић – I2

  • Драгана Шешум –  II1

  • Сунчица Тришић –  II2

  • Орјана Теклић – Пецељ – III1

  • Љиљана Мрачајац – III2

  • Сања Бошковић – IV1

  • Татјана Поповић – IV2