Помоћно особље

Гајдобра

  • Лидија Адамовић

  • Биљана Самарџић

  • Мирјана Миловић

  • Михољка Марковић

  • Ранко Загорац – домар

Нова Гајдобра

  • Биљана Савчић

  • Бранка Ђурић

  • Зоран Поповић – домар