Управа школе, стручна служба, администрација

  • Рајкица Зубац – директор школе

  • Јелена Тир – педагог

  • Миљана Живковић – секретар

  • Мирјана Комад – шеф рачуноводства