Летопис

РЕЧ УРЕДНИКА

Претпоставља се да је летопис настао из потребе људи да запишу оно што им се у животу дешавало. Летопис је жанр старе српске књижевности. Назив је настао од речи ЛЕТО (у значењу година) и ПИСАТИ. Синоними за летопис су: хроника, анали, годишњак, билтен, алманах, зборник…

Летопис Основне школе  ,,Алекса Шантић“ Гајдобра – Нова Гајдобра садржи податке о активностима кроз које реализујемо образовно-васпитни рад. Овде наводимо само основне податке о нашим активностима током школске године.

Детаљније о активностима из Летописа можете читати на сајту школе, фејсбук  профилу школе или у школском листу Јоргован.