Dan škole

Dan škole 27.5.2016.

Dan škole
Kao i svake godine i ove smo proslavili Šantićev rođendan, Dan naše škole. Tom prilikom smo pripremili prigodan program za drage goste i prijatelje naše škole. Za muzički deo programa bila je zadužena nastavnica muzičke kulture Snežana Žujić i hor i orkestar škole uz muzičku podršku članova Kluba klasične gitare ,,Akord“ iz Bačke Palanke. Recitatore su pripremale učiteljica Orjana Teklić – Pecelj i nastavnica Nataša Šunjka. Program je vodila učenica Višnja Stanković. U okviru programa videli smo i prezentaciju o godišnjim aktivnostima škole koju su pripremile učiteljica Jadranka Samopjan i nastavnice Milana Lovrenčić i Biljana Šutić. Uspešni učenici na takmičenjima su nagrađeni diplomama i knjigama koje im je uručila direktorica Jadranka Vukanović.

Prezentacija

Dan škole 27.5.2015.
Na priredbi su učestvovali učenici predmetne nastave članovi Muzičke sekcije koju vodi nastavnica muzičke kulture Snežana Žujić i učenici razredne nastave članovi Dramske sekcije koju vodi učiteljica Jadranka Samopjan (predstava „Vašar u Topoli“)