Savet roditelja

Članovi saveta roditelja za 2017/2018. šk. god.

PPP-1 Dijana Bajat

PPP-2 Milica Popović

1-1 Daliborka Setenčić

1-2 Marija Anđelić

2-1 Miloš Mrković

2-2/4-2 Danijela Janičić

3-1 Gordana Topić

3-2 JelenA Žarković

4-1 Dragan Babalj

5-1 Dragan Pudar

5-2 Nemanja Kovač

5-3 Dragana Segedi

6-1 Olivera Bakmaz

6-2 Branka Vukojević

7-1 Daniela Moger

7-2 Zagorka Maksimović

8-1 Radovan Mićević

8-2 Milena Ćulibrk