Савет родитеља

Чланови савета родитеља за 2017/2018. шк. год.

ППП-1 Дијана Бајат

ППП-2 Милица Поповић

1-1 Далиборка Сетенчић

1-2 Марија Анђелић

2-1 Милош Мрковић

2-2/4-2 Данијела Јаничић

3-1 Гордана Топић

3-2 ЈеленА Жарковић

4-1 Драган Бабаљ

5-1 Драган Пудар

5-2 Немања Ковач

5-3 Драгана Сегеди

6-1 Оливера Бакмаз

6-2 Бранка Вукојевић

7-1 Даниела Могер

7-2 Загорка Максимовић

8-1 Радован Мићевић

8-2 Милена Ћулибрк