Савет родитеља

Чланови Савета родитеља за 2018/2019 шк. год.

ППП-1 Славица Грубишић

ППП-2 Ђорђе Гашић

1-1 Дијана Бајат

1-2/3-2 Небојша Зорић(Марија Жутковић)

2-1 Јасмина Марковћ(Мирослав Михић)

2-2 Марија Анђелић

3-1Марија Биберџић(Драган Бабаљ)

4-1 Миодраг Вуковић(МилошМрковић)

4-2  Владимир Савчић

5-1 Ћето Суџум

5-2 Јелена Жарковић

6-1 Драган Пудар – Председник

6-2 Немања Ковач

6-3 Јован Гркавац(Драгана Сегеди)

7-1 Томислав Павић(Сања Радовановић

7-2 Бранка Вукојевић

8-1 Слађана Смајић

8-2 Загорка Максимовић

 

 

 

 

 

 

Чланови савета родитеља за 2017/2018. шк. год.

ППП-1 Дијана Бајат

ППП-2 Милица Поповић

1-1 Далиборка Сетенчић

1-2 Марија Анђелић

2-1 Милош Мрковић

2-2/4-2 Данијела Јаничић

3-1 Гордана Топић

3-2 Јелена  Жарковић

4-1 Драган Бабаљ

5-1 Драган Пудар

5-2 Немања Ковач

5-3 Драгана Сегеди

6-1 Оливера Бакмаз

6-2 Бранка Вукојевић

7-1 Даниела Могер

7-2 Загорка Максимовић

8-1 Радован Мићевић

8-2 Милена Ћулибрк