Распореди

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2021/2022. школске године

5-1 ТАБЕЛА ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА

5-2 ТАБЕЛА ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА

6-1 ТАБЕЛА ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА

6-2 ТАБЕЛА ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА

7-1 ТАБЕЛА ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА

7-2 ТАБЕЛА ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА

8-1 ТАБЕЛА ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА

8-2 ТАБЕЛА ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА

Остали распореди:

РАСПОРЕД ЧАСОВА – предметна настава

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ШК. 2021-21. Гајдобра

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ШК. 2021-21. НОВА ГАЈДОБРА

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ШК. 2021-22. ГАЈДОБРА

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ШК. 202122. НОВА ГАЈДОБРА

Распоред индивидуалних разговора са родитељима 2021-2022. ГАЈДОБРА

Распоред индивидуалних разговора са родитељима 2021-2022. НОВА ГАЈДОБРА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗВОЊЕЊА

Преподне                                             Послеподне
1. 8:00-8:45                                           13:00 – 13:45
2. 8:50 – 9:35                                        13:50 – 14:35
3. 9:50 – 10:35                                      14:50 – 15:35
4. 10:40 – 11:25                                    15:40 – 16:25
5. 11:30 – 12:15                                     16:30 – 17:15
6. 12:20 – 13:05                                    17:20 – 18:05

Гајдобра:31.08.2021.
Директор, Бранка Бајић