Занимљиви часови, угледни часови

12.12.2016. наставница Снежана Рупар одржала је угледни час из историје у V2 одељењу на тему Култура народа Старог истока

31.10.2016.год. наставница Љиљана Марјановић одржала је угледни час из географије у V2 одељењу. Наставна јединица је била Математички елементи карте – размера.