Предметна настава

Разредне старешине:
ГАЈДОБРА
V1 – проф.српског језика Наташа Шуњка
VI1 – проф.информатике Биљана Шутић
VII1 – проф.енглеског језика Милана Ловренчић
VIII1 – проф. ТИО Јелена Фодора
НОВА ГАЈДОБРА
V2 – проф.српског језика Надежда Маловић
VI2 – проф.математике и физике Дана Додер
VII2 – проф.биологије Бранка Бајић
VIII2 – проф.хемије Милодарка Гордић