Nastavničko veće

 

Plan rada NV za 2018

 

 

2018/2019 šk. godina

Članovi  Nastavničkog veća:

Jadranka Vukanović-prof. fizičkog vaspitanja,direktor škole.

Stručna služba

Aleksandra K.Ristić-pedagog.

Aleksandar Pavić- bibliotekar.

Nataša Šunjka -bibliotekar.

Vaspitači

Dragana Babalj-PPP-1

Olivera Popović-PPP-2

Jelena Kujačić-vrtić

Mirjana Kisin-vrtić

Odeljensko veće od 1-4 razreda

Tatjana Popović-profesor razredne nastave.

Dragana Šešum-profesor razredne nastave.

Ljiljana Mračajac-profesor razredne nastave.

Jadranka Samopjan-profesor razredne nastave.

Orjana T.Pecelj-profesor razredne nastave.

Dragana Čolaković-profesor razredne nastave.

Sanja Bošković-nastavnik razredne  nastave.

Valentina Gavrić-profesor engleskog jezika.

Mirjana Vraneš-profesor engleskog jezika,zamena.

Odeljensko veće od 5-8 razreda

Aleksandar Pavić-magistar srpskog jezika

Nataša Šunjka-profesor srpskog jezika

Nadežda Malović-profesor srpskog jezika i građanskog vas.

Milana Lovrenčić-profesor engleskog jezika.

Jelena Nenadov- profesor nemačkog jezika.

Jovana Karanović-zamena za nemački jezik

Zvonko Jelić-nasavnik likovne kulture.

Snežana Žujić-profesor solfeđa i muzičke kulture.

Snežana Rupar-profesor istorije.

Ljiljana Marjanović-profesor geografije.

Dana Doder-nastavnik matematike i profesor fizike.

Nataša Bošnjak-profesor matematike.

Bogdan Zurovac  profesor matematike/zamena

Jelena Bodroža-profesor matematike.

Branka Bajić-profesor biologije.

Milena Bašić-profesor biologije.

Snežana Nestorović profesor biologije.

Milodarka Gordić-profesor hemije, domaćinstva i čuvara prirode.

Jelena Fodora-profesor TIO.

Aleksandar Puškar profesor fizičkog vaspitanja

Milkica Lučić-profesor fizičkog vaspitanja i izabranog sporta.

Maja Borocki-profesor fizičkog vaspitanja.

Biljana Šutić-profesor informatike.

Boris Kuzmanović-veroučitelj.