Наставничко веће

РАЗРЕДНА НАСТАВА

 • Драгана Шешим
 • Сунчица Тришић
 • Орјана Теклић-Пецељ
 • Љиљана Мрачајац
 • Сања Бошковић
 • Татјана Поповић
 • Јадранка Самопјан
 • Драгана Чолаковић
 • Валентина Гаврић – наставник енглеског језика

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 • Наташа Шуњка – наставник српског језика
 • Надежда Маловић – наставник српског језика
 • Александар Павић – наставник српског језика
 • Наташа Бошњак – наставник математике
 • Зорица Петровић – наставник математике
 • Снежана Рупар – наставник историје
 • Ања Адамовић – наставник географије
 • Снежана Несторовић – наставник биологије
 • Драгана Дозет – наставник физике
 • Јелена Грубанов-Жутковић – наставник хемије
 • Снежана Жујић – наставник музичке културе
 • Мирјана Павловић – наставник ликовне културе
 • Јелена Фодора – наставник техничког и информатичког образовања
 • Маја Бороцки – наставник физичког васпитања
 • Александар Пушкар – наставник физичког васпитања
 • Милкица Лучић – наставник физичког васпитања
 • Биљана Шутић – наставник информатике
 • Александра Шанта – наставник немачког језика
 • Милана Ловренчић – наставник енглеског језика
 • Борис Кузмановић -наставник верске наставе