Наставничко веће

Чланови  Наставничког већа:

Јадранка Вукановић-проф. физичког васпитања,директор школе.

Стручна служба

Александра К.Ристић-педагог.

Александар Павић-магистар српског језика и библиотекар.

Васпитачи

Драгана Бабаљ-ППП-1

Оливера Поповић-ППП-2

Јелена Кујачић-вртић

Мирјана Кисин-вртић

Одељенско веће од 1-4 разреда

Татјана Поповић-професор разредне наставе.

Тијана Братић-професор разредне наставе.

Драгана Шешум-професор разредне наставе.

Љиљана Мрачајац-професор разредне наставе.

Јадранка Самопјан-професор разредне наставе.

Орјана Т.Пецељ-професор разредне наставе.

Драгана Чолаковић-професор разредне наставе.

Сања Бошковић-наставник разредне  наставе.

Валентина Гаврић-професор енглеског језика.

Мирјана Вранеш-професор енглеског језика,замена.

Одељенско веће од 5-8 разреда

Наташа Шуњка-професор српског језика и грађанског вас.

Надежда Маовић-професор српског језика и грађанског вас.

Милана Ловренчић-професор енглеског језика.

Валентина Гаврић-професор енглеског језика.

Јелена Ненадов- професор немачког језика.

Звонко Јелић-насавник ликовне културе.

Снежана Жујић-професор солфеђа и музичке културе.

Снежана Рупар-професор историје.

Љиљана Марјановић-професор географије.

Дана Додер-наставник математике и професор физике.

Наташа Бошњак-професор математике.

Владимир Голуб-професор математике.

Бранка Бајић-професор биологије.

Милена Башић-професор биологије.

Милодарка Гордић-професор хемије и домаћинства.

Јелена Фодора-професор ТИО.

Данило Зотовић-наставник физичког васпитања и изабраног спорта.(пензионер)

Милкица Лучић-професор физичког васпитања и изабраног спорта.

Маја Бороцки-професор физичког васпитања.

Александар Пушкар-професор физичког васпитања.

Милан Козомора -професор физичког васпитања.

Биљана Шутић-професор информатике.

Борис Кузмановић-вероучитељ.