Наставничко веће

Чланови  Наставничког већа:

Бранка Бајић – директор школе

Стручна служба

Јелена Тир – педагог

Александар Павић – библиотекар.

Васпитачи

Драгана Бабаљ-ППП-1

Оливера Поповић-ППП-2

Јелена Кујачић-вртић

Мирјана Кисин-вртић

Одељењско веће од 1. до 4. разреда

Татјана Поповић – професор разредне наставе

Драгана Шешум – професор разредне наставе

Љиљана Мрачајац – професор разредне наставе

Јадранка Самопјан – професор разредне наставе

Орјана Т. Пецељ – професор разредне наставе

Драгана Чолаковић – професор разредне наставе

Сања Бошковић – наставник разредне  наставе

Валентина Гаврић – професор енглеског језика

Милана Ловренчић – професор енглеског језика

Одељенско веће од 5. до 8. разреда

Наташа Шуњка – професор српског језика

Надежда Маловић-професор српског језика

Милана Ловренчић – професор енглеског језика

Снежана Рупар – професор историје

Ања Адамовић – професор географије

Милена Башић – професор биологије

Снежана Несторовић – професор биологије

Наташа Бошњак – професор математике

Јелена Бодрожа – професор математике

Зорица Петровић – професор математике

Драгана Дозет – професор физике

Милодарка Гордић – професор хемије

Биљана Шутић – професор информатике и рачунарства

Јелена Фодора  -професор технике и технологије

Звонко Јелић – насавник ликовне културе

Снежана Жујић – професор солфеђа и музичке културе

Александар Пушкар – професор физичког васпитања

Милкица Лучић – професор физичког васпитања

Маја Бороцки – професор физичког васпитања

Борис Кузмановић – вероучитељ

Александра Шанта – професор немачког језика