Kutak za roditelje

Udžbenici za 2 i 6 razred koji će se koristiti u školskoj 2019

KATALOG-užbenika-za-2.-i-6.-razred

KALENDAR-AKTIVNOSTI /Završni ispit 2018-2019

Plan izleta i ekskurzija 2018-2019.

Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju 

SPISAK UDŽBENIKA ZA 1 i 5 RAZRED ZA 2019-2020.

OSIGURANJE 2018/2019 ŠK. GODINA

Poštovani roditelji, putem postavljenih linkova možete preuzeti dokumente u vezi sa osiguranjem učenika i dece, i upoznati se sa njihovom sadržinom:

1. Ponuda OŠ Aleksa Šantić Gajdobra-Nova Gajdobra-Osiguranje DECE 2018-2019

2. Vazne informacije za ugovaraca i osiguranike uz ponudu za kolektivno osiguranje dece 2018-2019

3. Ponuda OŠ Aleksa Šantić Gajdobra-Nova Gajdobra -Osiguranje učenika 2018-2019 (2)

4. Vazne informacije za ugovaraca i osiguranike uz ponudu za kolektivno osiguranje ucenika 2018-2019

5.BLANKO Pijava ŠTETE-Kolektivna NEZGODA

Spisak udžbenika za školsku 2018

Saziv Saveta roditelja za šk.2018/2019 god.

R.br Odelenje Ime i prezime
1. PPP-1 Slavica Grubišić
2. PPP-2 Đorđe Gašić
3. 1-1 Dijana Bajat(Jelena Bršadinac)
4. 1-2/3-2 Nebojša Zorić(Marija Žutković)
5. 2-1 Jasmina Marković(Miroslava Mihić)
6. 2-2 Marija Anđelić
7. 3-1 Marija Biberdžić(Dragan Babalj)
8. 4-1 Miodrag Vuković(MilošMrković)
9. 4-2 Vladimir Savčić
10. 5-1 Đeto Sudžum
11. 5-2 Jelena Žarković
12. 6-1 Dragan Pudar
13. 6-2 Nemanja Kovač
14. 6-3 Jovan Grkavac(Dragana Segedi)
15. 7-1 Tomislav Pavić(Sanja Radovanović)
16. 7-2 Branka Vukojević
17. 8-1 Slađana Smajić
18. 8-2 Zagorka Maksimović

ODLUKE

 

Saveta roditelja sa 1(prvog) sastanka održanog 4.10.2018. god. u prostorijama škole sa početkom u 18:00 čas.

Predsednik Saveta roditelja:Dragan Pudar (6-1)

Zamenik predsednika:Branka Vukojević (7-2)

Zapisničar:Marija Anđelić(2-2)

Predstavnik Opštinskog Saveta roditelja:Vladimir Savčić(4-2)

Đačka užina:pekara“Milaneze“ Bačka Palanka.

Potrošni materijal:500,00 din.

Osiguranje učenika: „Generali“osiguranje Srbije

  • Za učenike od 1-8 razreda:500,00 din.
  • Za decu predškolskog uzrasta:300,00 din.

Gajdobra:5.10.2018. god.

Rasporedi za 2017/2018. šk. god.

raspored predmetna nastava od 5.09.2017.
RASPORED ODRŽAVANJA DODATNE NASTAVE ŠK
RASPORED ODRŽAVANJA DOPUNSKE NASTAVE (1)
Raspored za individualne posete roditelja 2017-2018
RASPORED RITMA RADA ŠKOLE PO SMENAMA
raspored časova slobodnih aktivnosti (2)

 

Osiguranje učenika i dece 2017/2018

Poštovani roditelji, putem postavljenih linkova možete preuzeti dokumente u vezi sa osiguranjem učenika i upoznati se sa njihovom sadržinom

Učenici-Vazne informacije za ugovaraca i osiguranike uz ponudu za kolektivno osiguranje ucenika

Pijava ŠTETE-Kolektivna NEZGODA

Osiguranje učenika 2017-2018 OŠ Aleksa Šantić Gajdobra-Nova Gajdobra

Osiguranje DECE 2017-2018-OŠ Aleksa Šantić Gajdobra-Nova Gajdobra

DECA-Vazne informacije za ugovaraca i osiguranike uz ponudu za kolektivno osiguranje dece

 

OBAVEŠTENJE-UPLATE EKSKURZIJA 2018. GODINA

Poštovani roditelji, putem postavljenog linka možete preuzeti model uplatnice sa brojem računa radi uplate rata za ekskurzije

obaveštenje za roditelje ekskurzija