Календар рада

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ 2021-2022.

Електронски календар рада можете погледати на следећој вези:

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/kalendar_godina.php?id=1&lang=1