Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  2021 ГОДИНА

Jавна набавка котла за централно грејање

Јавни позив
Назив наручиоца: ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ ГАЈДОБРА
Адреса: НЕВЕСИЊСКА 2, ГАЈДОБРА, 21432
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Назив предмета набавке: Набавка котла за централно грејање на пелет са инсталацијом
Главна ЦПВ ознака: 44621220
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Котларница ОШ „Алекса Шантић“ Гајдобра-Нова Гајдобра, адреса: Невесињска 2, 21432 Гајдобра
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
почетак: Од момента закључења уговора, завршетак: Даном потписивања записника о примопредаји испоручених добара и радова на уградњи
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**
Рок за подношење понуда или пријава: 28.7.2021. 11:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 28.7.2021. 11:00:00
Место: ОШ „Алекса Шантић“ Гајдобра-Нова Гајдобра, Невесињска 2, 21432 Гајдобра
секретаријат школе
Подаци о поступку отварања понуда Отварању понуда могу присуствовати и овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда.

Набавка ужине за 2020/2021 годину

Позивамо заинтересоване понуђаче за набавку ужине да се упознају са условима путем следећег линка:

Позив за достављање понуда ужина 2021

Јавне набавке 2020. година

*Набавка интерактивних табли*

Odluka izmena ugovora-int.table

Jавне набавке 2019. година

*Јавна набавка ужине за ученике 2019/2020*

Poziv-za-podnosenje-ponuda-uzina-2019

KONKURSNA-DOKUMENTACIJA-2019-užina

Jавне набавке 2018. година

*Јавна набавка огрева*

poziv-za-podnosenje-ponuda-ugalj-2018

Konkursna-dokumentacija-ugalj-i-drva-2018

*Јавна набавка ужине за ученике 2018/2019*

Poziv za podnosenje ponuda uzina 2018

KONKURSNA-DOKUMENTACIJA-2018-užina

*Јавна набавка екскурзија*

odluka o pokretanju ekskurzija 2018

Konkursna dokumentacija ekskurzija 2018

Odluka o izboru-jnmv ekskurzija

Јавне набавке 2017. година

obaveštenje o zaključenom ugovoru ugalj 2017

Појашњење конкурсне документације 4-2017

Obaveštenje o produženju roka

Konkursna dokumentacija ugalj i drva 2017-IZMENE PRVI PUT

poziv za podnosenje ponuda ugalj 2017

Konkursna dokumentacija ugalj i drva 2017

обавештење о закљученом уговору-ужина 2017

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 2017 -užina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA -UZINA 2017

– obaveštenje o zaključenom ugovoru екскурзија матуранти

– odluka o izboru najpovoljnije ponude ekskurzija 2017матуранти

konkursna maturanti 2017

– poziv za podnošenje ponude-maturanti

– obaveštenje o zaključenom ugovoru екскурзија

odluka o izboru najpovoljnije ponude ekskurzija 2017

plan javnih nabavki 2017

ekskurzija 2017 konkursna dok.

poziv ekskurzija 2017

Јавне набавке 2016. година:

odluka-o-izboru-uglja-2016

ugalj-2016-konkursna-dokumentacija-izmene-i-dopune

poziv-za-podnosenje-ponuda-ugalj-2016

ugalj-2016-konkursna-dokumentacija

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA -UZINA 2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 2016 -užina

Одлука о додели уговора- ЈНМВ ужина 2016

Јавне набавке 2015. године:

poziv za podnosenje ponuda ugalj 2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA UGALJ 2015