Правилници

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА преузмите овде
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА преузмите овде

Pravilnik o standardima kvaliteta rada