ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда полагаће се у објекту школе у Гајдобри по следећем распореду:

У петак 9.4.2021. године у 13:00 часова – тест из математике

У суботу 10.4.2021. године у 9:00 часова – тест из српског језика

У суботу 10.4.2021. године у 11:30 часова – комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика и хемија)

Упутство за ученике и родитеље

 

Пробни завршни испит из математике     9.4.2021.године у  13 часова.

 • Ученици долазе у школу у  12,15 часова и састају се са одељењским старешином,
 • Одељењски старешина дели идентификационе налепнице са идентификационим бројем ученика и одговарајућим QR кодом: образац са налепницама и подацима о ученику и школи – Примерак за ученика.
 • Jедну налепницу са дела Примерак за ученика, ученици лепе у књижицу на страни где је  фотографијa.
 • На  пробни завршни испит из математике ученици доносе потребан прибор за рад и цртање (троугао, лењир, шестар, дрвене оловке, плаву хемијску оловку и гумицу).
 • Ученици по потреби могу понети флашицу воде.

 

Пробни завршни испит из српског језика 10.4..2021.године у  9:00 часова

 • Ученици долазе у школу у  8:15 часова,

Пробни завршни испит-комбиновани тест ученици полажу  такође 10.4.2021.године после паузе од 30 минута, тј са почетком  у 11:30 часова.

 • Одељенски старешина у договорено време прозива ученике пре уласка у зграду школе,
 • Ученик пробни завршни испит полаже у учионици у складу са Јединственим списком ученика.
 • Дежурни наставник у учионици дели тестове и даје инструкције о попуњавању омотнице теста – Идентификационих образаца и лепљењу налепница, након чега ученици по ученици  попуњавају Идентификационе обрасце и лепе налепницу.
 • Дежурни наставник  упознаје ученике са правилима израде теста.
 • Рад на тесту је 120 минута.
 • Након завршетка рада ученик се јавља дежурном наставнику и тест предаје наставнику,

Опште напомене

 • Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком, а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању.  Хемијска оловка“ пиши-бриши” има мастило које је нестабилно при загревању, што се дешава приликом скенирања тестова за прегледање, па њихова употреба није дозвољена.
 • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала,  белешке, папире, храну и сл. осим воде.
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит првих 45 минута испита, тј- тест из српског  језика  пре 13:45; тест из математике пре 11:45, а комбиновани тест  пре 12:15.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике, да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад

 

Comments are closed.