Обавештење за родитеље- дигитално насиље

У складу са специфичностима организовања онлајн  наставе у време пандемије вирусом и узимајући у обзир праћење понашања ученика,  указујемо  на то да ће  наставници и стручни сарадник школе посебну пажњу обратити на могуће непримерено понашање ученика на платформама за учење (различити облици дигиталног насиља, непримерени коментари и др.).

Обавештавамо  родитеље ученика да обрате пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења, и указујемо на то да  ће непримерено понашање ученика утицати на  оцену из владања на крају школске године. Сваки облик непримереног понашања биће евидентиран и процењен као лакша или тежа повреда обавеза ученика, у складу са прописима.

Уколико школа има сазнања о дигиталном насиљу између ученика које се наставља и поред информисања родитеља и/или представља посебан ризик по ученика/ке изложене насиљу потребно је да поднесе пријаву надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе извести надлежну Школску управу.

Comments are closed.