ОБУСТАВА СВИХ РАДЊИ У ВЕЗИ РАСПИСАНИХ КОНКУРСА

Поништава се у целости конкурс  за избор домара (један извршилац) и чистачице (три извршиоца)  у  ОШ „Алекса Шантић“ Гајдобра-Нова Гајдобра објављен у броју  873 публикације „Послови“ Националне службе за запошљавање од 18.03.2020.

Конкурс се поништава услед обустављања свих радњи везаних за конкурсе због  проглашења ванредног стања.

 

 

Comments are closed.