УПИС У ШКОЛУ И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ОШ „Алекса Шантић“ Гајдобра-Нова Гајдобра врши упис у први разред и у припремни предшколски програм за школску 2019/2020 годину,  у периоду од 1.4.2019. до 31.5.2019.године, у секретаријату школе, сваког радног дана од 07.30- 14.00 часова.

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД:

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

За школску 2019/2020. годину уписују се деца која су рођена у периоду од 1.3.2012. до 29.2.2013. године.

Документација потребна за упис у први разред:

-извод из матичне књиге рођених (фотокопија)

-потврда лекара о здравственом стању

-фотокопија личне карте родитеља с којим дете живи или пријава пребивалишта

-потврда о редовном похађању ППП (уколико дете похађа ППП при нашој школи, овај документ  не  доставља родитељ, већ се прибавља службено)

ВАЖНА НАПОМЕНА: Од ове школске године постоји могућност да школа службеним путем добије податке о ученику, односно извод из МКР и пријаву пребивалишта. У том случају родитељ не мора доносити извод и пријаву пребивалишта у школу приликом уписа, али је потребно да зна свој и дететов ЈМБГ .

 

 

УПИС У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ:

За школску 2018/2019. годину уписују се деца која су рођена у периоду од 1.3.2013. до 28.2.2014. године.

Документација потребна за упис у ППП:

-извод из матичне књиге рођених (фотокопија)

-потврда лекара о здравственом стању

-фотокопија личне карте родитеља с којим дете живи или пријава пребивалишта

 

Comments are closed.