„Oснове безбедности деце“

У оквиру пројекта „Основе безбедности деце“ припадници Општинске ватрогасне јединице СО Бачка Паланка 9.10.2018.год. одржали су предавање у одељењима четвртог и шестог разреда, на теме „Заштита од пожара“ и „Заштита од техничко – технолошких опасности и елементарних непогода“. Предавање је трајало два школска часа, а предавачи су били Душко Стојковић и Александар Ловренчић.
Ученици су на предавању стекли и унапредили постојећа знања, вештине и ставове из безбедносне културе.

Comments are closed.