Letopis novembar 2017.

Letopis novembar 2017.

  • Jesenje uređenje školskog dvorišta u Novoj Gajdobri je počelo akcijom Komunalprojekta iz Bačke Palane koji nam je omogućio 20-30 sadnica zimzelenog i listopadnog  rastinja (omorike,crnog bora,hrasta i breze).
  • Održana je obuka zaposlenih radnika na temu „Bezbednost i zaštita na radu“.
  • Četvrti po redu Festival nauke „Čuda su svuda oko nas“ počinje u ponedeljak 6.112017. god. i trajaće do 10.11.2017. god.
  • Svetskog dana tolerancije-16.novembra  St.tim za zaštitu od diskriminacije,nasilja,zlostavljanja i zanemarivanja je obeležio kroz  edukativne radionice. OŠ“15 oktobar“ iz Pivnica je organizovala susrete članova Učeničkog parlamenta.Na sastanku su prisustvovali članovi  Učeničkog parlamenta  naše škole i OŠ“Braća Novakov“ iz Silbaša.Parlamentarci su predstavili svoje planove,razmenili iskustva  i planirali zajedničke aktivnosti za drugo polugodište.
  • Istovremeno je održan i „Čitalački kviz „za učenike 3 i 4 kao i 5 i 6 razreda.Na kvizu su pored redovnih škola koje godinama organizuju ovaj kviz,ove godine su nam se pridružili i učenici iz OŠ“Branko Radičević“ iz Savinog Sela.

Održana sednica Pedagoškog kolegijuma,Aktiva direktora i Nastavničkog veća.

  • Sanirana je šteta na pećima za centralno grejanje u oba objekta.
  • Školu je obišao inspektor za vanredne situacije.
  • U saradnji sa MPNTR nabavljena je 50 novih naslova za školsku biblioteku.
  • Od donacije iz zadruge AL RAWAFED,Nova Gajdobra škola će se ponoviti sa novim nameštajem u prostorijama predškolske grupe,za Muzičku kulturu će se nabaviti novi instrumenti za oba objekta,a učenici i nastavnici koji su učestvovali u organizaciji četvrtog festivala nauke će besplatno posetiti isti festival u Beogradu.Zahvaljujemo se direktoru kompanije na pomoći koja će nam poboljšati uslove rada i omogućiti kvalitetniji vaspitno-obrazovni proces.

Comments are closed.