Letopis decembar 2017.

Letopis decembar 2017.

  • Predstavnici MUP-a su održali predavanje na temu zaštita od požara i zaštita od tehničko-tehnoloških opasnosti i elementarnih nepogoda u 4 i 6 razredu u oba objekta škole.
  • Na osnovu odluke MPNTR,škola je obogatila školsku biblioteku sa 50 naslova.
  • Održan sastanak Pedagoškog kolegijuma,Saveta roditelja,Odeljenskih i Nastavničkog veća.
  • Održano je opštinsko takmičenje iz ODBOJKE.Školska ekipa je zauzela 3 mesto.

diplpma 2017-odbojka

  • Nastavnici i učenici koji su učestvovali u realizaciji četvrtog Festivala nauke „Čuda su svuda oko nas“,posetili su isti sajam“Jedan na jedan“ u Beogradu.Podršku oko odlaska u Baograd nam je omogućio stalni donator „AL RAWAFED“D.O.O. Beograd.
  • Održan novogodišnji koncetr školskog hora i kluba klasične gitare „Akord“ iz Bačke Palanke.

IMG_20171207_082822

  • Čarobni decembar:učenici,roditelji i nastavnici su na radionicama izrađivali novogodišnje poklone:čestitke,jelke,ukrase za jelku,lampione,ukrasne teglice i td.Novogodišnji bazar je trajao dva dana u holu škole.
  • Škola se uključila u Humanitarnu akciju Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama sa kupovinom kalendara.
  • U OŠ“Branko Ćopić“ u Mladenovu održan je petnaesti Božićni kviz za učenike 3 razreda na teritoriji opštine Bačka Palanka.Školsku ekipu je pripremao i vodio veroučitelj Boris Kuzmanović.Kao i do sada neša škola se uspešno predstavila i osvojila maksimalan broj bodova.Božićni kviz organizuje i podržava Arhijerejski namesnik bačkopalanački, Protonamesnik Brane Milovac uz učešće veroučitelja.

veronauka-Bozićno kviz

 

Comments are closed.